Miasto Rybnik

Płatności Online

Wybierz rodzaj sprawy:

Opłata za zaświadczenie
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Zgłoszenie budowy sieci
Pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób, nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w przypadkach jej utraty na skutek okoliczności zależnych
Wtórnik wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Zmiana wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (zmiana danych, zmiana obszaru powodująca zmianę właściwości organu)
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką osobową w pozostałych przypadkach
Zmiana licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
Wydanie wtórnika licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
Wydanie wtórnika licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne
Zmiana danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na okres
Zmiana danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób, nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych
Opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL/rejestru mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych, Dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Z tytułu wydawanych zaświadczeń
Z tytułu wydania decyzji administracyjnych (o wymeldowaniu/zameldowaniu)
Z tytułu pełnomocnictwa
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Wydanie prawa jazdy
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo dotyczące spraw podatkowych
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów dot. rozszerzenia zakresu działalności)
Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego
Zmiana pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie lub/i przetwarzanie odpadów oraz zmianę warunków wydanego zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie odpadów (dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności)
Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji, profesjonalnych tablic rejestracyjnych, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń
Pojazd zbudowany samodzielnie (SAM) – rejestracja
Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych
Tablice rejestracyjne – wymiana na tablice o wymiarach zmniejszonych
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja tymczasowa (np. na badania techniczne, przewóz z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania na terenie RP, w celu dokonania naprawy pojazdu)
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze
Rejestracja tymczasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Rybniku, jeżeli dotychczasowe tablice są białe wydane przez Urząd Miasta Rybnika (przerejestrowanie)
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu + tablice indywidualne
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne
Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w innym mieście bądź pojazdu posiadającego czarne tablice
Zmiana numeru rejestracyjnego z powodu zagubienia zniszczenia, kradzieży lub wymiany czarnych tablic
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Wymiana dowodu rejestracyjnego (np. brak miejsca na wpisanie terminu badań technicznych lub zmiany danych)/Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Wysokość wybranej opłaty:

PLN

Podaj swoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

0.00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN
Blue Media

Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje Blue Media

Przelewy internetowe są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Blue Media S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.